Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
wetenschappelijk
vakpublicaties
boekbesprekingen
overig
contact

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

 

van Jean-Jacques Suurmond  

 

BOEKEN:

 

2010  De spiritualiteit van Florence Nightingale. Meinema, Zoetermeer (133 pp.).

 

2001   (vertaling en inleiding) Evelyn Underhill, Praktische Mystiek voor nuchtere mensen. Mystieke teksten en thema’s 18. Ten Have/Carmelitana, Kampen/Gent (141 pp.).

 

1999    Van religie naar geloof, een essay over de kerk en het individualisme. Kok, Kampen (144 pp.).

 

1994     Het spel van Woord en Geest, aanzet tot een charismatische theologie. Ten Have, Baarn (255 pp.). Engelse vertaling door John Bowden: Word and Spirit at Play, Towards a Charismatic Theology. SCM Press, London etc. 1994/Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids 1995.

 

1992     (red.) "Och, ware het gehele volk  profeten!" Charismatisch- theologische teksten. Sleutelteksten in godsdienst en theologie 16. Meinema, Zoetermeer (236 pp.).

 

1983     The Ethical Influence of the Spirit of God: An Exegetical and Theological Study with Special Reference to 1 Corinthians, Romans 7:14-8:30 and the Johannine Literature. UMI, Ann Arbor (468 pp.) (diss.).

 

 

ARTIKELEN:


2018a  Seks en religie: de religieuze dimensie van transcendente ervaringen, in: Radix 44:2, pp. 114-120.

2015b   'Adam, waar ben je? Op zoek naar de ziel van Europa', in: F. Bolkestein, P. Cliteur, M. Fennema (red.), De succesvolle mislukking van Europa. Leiden University Press, Leiden, pp. 57-72.

2015a   'Voort lopen door de eigen ziel": Etty Hillesum en de spirituele weg, in: T. Jorna, C. Leget (red.), In wetenschap van de ziel. Eburon, Delft, pp. 123-134.

2014    De kerk mist kippenvel, in: Interpretatie 22:4, pp. 8-11.

2010    Levensbeschouwing vanuit de patiënt - een persoonlijke reflectie, in: J. Bouwer, B. de Haar (red.), Kwaliteit van zorg: optimaal zonder levensbeschouwing? Van Gorcum, Assen, pp. 65-70.

2009    Ziekte als een spirituele weg. Titus Brandsma lezing, gepubliceerd op de website van het Titus Brandsma Instituut.

2009    Schuld en schaamte, in: Wapenveld 59:6, pp. 24-29.

2007     Jezus is het einde, in: Schrift  229, 39:1, pp. 32-35.

2004     De brief van Paulus aan de Galaten: vrijheid, in: F.A. Maas, J.J.C. Maas, K. Spronk (red.), De Bijbel spiritueel, bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften. Meinema, Zoetermeer, pp. 647-654.

1999     Beyond Buber: Gestalt Therapy in the Light of Levinas, in: The Gestalt Journal 22:2, pp. 65-87. Verkorte Nederlandse versie: Aan Buber voorbij, gestalttherapie in het licht van Levinas, in: Voorgrond 10:41, pp. 5-16.

1998     A Fresh Look at Spirit-Baptism and the Charisms, in: The Expository Times 109:4, pp. 103-106. Uitgebreide Nederlandse versie: De Geestesdoop: kracht tot menswording, in: Bulletin voor charismatische theologie 39, pp. 24-33.

1992d    Gaven tot gemeenschap, in: Bulletin voor charismatische theologie 29, pp. 37-42.

1992c    Charismatisch pastoraat, in: Praktische Theologie 19:1,  pp. 3-21.

1992b    Wat heeft Los Angeles met Athene te maken? Over de bijdragen van het pentecostalisme aan de theologie, in: Wereld en Zending 21:2, pp. 3444.

1992a    The Church at Play: The Pentecostal/Charismatic Renewal of the Liturgy as Renewal of the World, in: J.A.B. Jongeneel (ed.), Pentecost, Mission and Ecumenism: Essays on Intercultural Theology. Festschrift in Honour of Walter J. Hollenweger. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main etc., 247-260.

1990d    De historische wortels van het evangelisch feminisme, in: Soteria, tijdschrift voor evangelische en theologische bezinning 7:2, pp. 26-34.

1990c    The Meaning and Purpose of Spirit-Baptism and the Charisms, in: Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie 51:2, pp. 172-194. Ook gepubliceerd in: EPTA Bulletin 9:4, pp. 96-130. Uitgebreide versie in: J.A.B. Jongeneel (ed.), Experiences of the Spirit. Conference on Pentecostal and Charismatic Research in Europe at Utrecht University, 1989. Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums 68. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main etc., 1991, pp. 35-62.

1990b    De theologie van de pinksterbeweging, in: H. Stoffels (red.), Religieuze Bewegingen in Nederland  20, pp. 29-45.

1990a    Engelen en demonen: Exegetisch-theologische en pastorale notities, in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 90:4, pp. 221-235.

1989b    Een tandemrelatie van Woord en Geest (met M. Vonkeman), in: Mara, tijdschrift voor feminisme en theologie 2:2, pp. 56-62.

1989a    Een introductie tot de charismatische vernieuwing, in: Kerk en Theologie 40:1, pp. 33-50.

1988b   Christ King: A Charismatic Appeal for an Ecological Lifestyle, in: Pneuma 10 (Spring) pp. 26-35.

1988a    De gaven van onderscheiding, in: Bulletin voor charismatische theologie 22, pp. 28-40.

1986      De pneumatologie van Karl Barth, in: Bulletin voor charismatische theologie 18, pp. 42-53.

1984b    Een charismatische interpretatie van geloof, hoop en liefde, in: Bulletin voor charismatische theologie 13, pp. 32-41.

1984a    Pneuma-christologie. Symposium met G.C. van de Kamp, P. Schoonenberg en J. Veenhof, in: Bulletin voor charismatische theologie 14, pp. 28-32.

1983      Ethical Aspects of the Inner Witness of the Holy Spirit, in: Studia Biblica et Theologica 13:1, pp. 3-16.