Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
wetenschappelijk
vakpublicaties
boekbesprekingen
overig
contact

 

VAKPUBLICATIES

van Jean-Jacques Suurmond

 

 

BOEKEN: 

 

2017     God zijn, een oefening in bescheidenheid. Meinema, Utrecht (292 pp.)

 

2015b    Meer geluk dan grijsheid: de spiritualiteit van de ouderdom. Meinema, Zoetermeer (79 pp.). Zevende, herziene druk met een extra hoofdstuk.

 

2015a    Zou je niet eens opstaan? Gesprekken met mijn hangende buurman. Meinema, Zoetermeer (79 pp.).

 

2013b    Bestaat u? Over aandacht, gebed en de ziel. Columns en lezingen. Meinema, Zoetermeer (165 pp.).

 

2013a    Meer geluk dan grijsheid: de spiritualiteit van de ouderdom. Meinema, Zoetermeer (64 pp.).

 

2010      Een gevaarlijk geluk: over spiritualiteit. Columns en lezingen. Meinema, Zoetermeer (218 pp.).

 

2009b    Becoming Christian/Christen worden: Conversations/gesprekken. Met Sasa Karalic. Skandalon, Vught (205 pp.). 

 

2009a    God & heer K. Columns en lezingen. Meinema, Zoetermeer (175 pp.).

 

2007      God & Zo. Columns en lezingen. Meinema, Zoetermeer (181 pp.). 

 

2003      Kleine gids van het christelijk geloof, een spirituele weg. Ten Have, Baarn (91 pp.).

  

1995      Geestesgaven zijn gewone mensen, een praktische handleiding. Ten Have, Baarn (148 pp.).

 

1988      Wat is de doop in de Geest? Charismatische Informatie 10. Stichting Vuur i.s.m. BANA en de CWN, Utrecht (20 pp.).

 

  

ARTIKELEN:

 

2019   De schaduw van een apart gezin, in: Letter & Geest (bijlage Trouw), pp. 16-19.

2018b  De einder is het einde niet, in: Herademing 26:102, pp. 8-11.

2018a Touché: hoogmoed komt na de val, in: Woord & Dienst 67:8, pp.34-35.

2017a  Zitbank voor een engel, in: Open deur 84:3, pp. 14-15.

2016c   Een ander zal je aankleden, in: Open deur 82:4, pp. 12-13.

2016b   Zalige ziel, in: Kerk & Israel onderweg 17:3, p. 16.

2016a   Nog één dode baby en ik begin echt te leven, in: Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek 26:1, p. 24.

2015     Over kunst als Epifanie, in: M. Hengelaar-Rookmaker, A. Ouweneel-Tóth (red.), Handboek voor kunst in de kerk. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, pp. 88-92. 

2014f    Schoonheid zo oud en zo nieuw, in: Woord & Dienst 63:12, pp. 12-15.

2014e   Florence Nightingale, de lady met de lamp, in: Geloven nu 13, pp. 48-58. Adveniat, Baarn.

2014d   Jezelf vergeten: Florence Nightingale's spiritualiteit van de zorg, in: Herademing 22:85, pp. 35-39.

2014c   Wereld in gloed, in: Gammadelta 1:3, pp. 5-7. 

2014b   Ouder worden als roeping, in: Christen Democratische Verkenningen 34: lente, pp. 129-135.   

2014a    Interview in Altijd Etty, Julika Marijn, Ton Jorna (red.). Ten Have, Kampen.

2013d    De hopeloosheid aanvaarden: de hoopvolle weg van Etty Hillesum, in: Fransiscaans leven 96:5, pp. 197-200.

2013c    Ouder worden als een spirituele kans, in: Ouderlingenblad 91:1041, pp. 24-27.

2013b    Jouw stilzwijgen ontsluit de velden: stilte en gebed bij Antoine de Saint-Exupéry, in: Herademing 21:80, pp. 15-18.

2013a    Alice in het konijnenhol: pastoraat als zielzorg, in: Ouderlingenblad 90:1034, pp. 7-10.

2012      Huiveren is ons voornaamste talent, in: Daniël Mok, Rudolf Otto, het kwetsbare leven. Abraxas, Amsterdam, pp. 120-121.

2011      Zielzorg: de weg naar het creatieve midden, in: Tijdschrift voor geestelijk leven  67:4, pp. 49-57. 

2010b    Lezeres van Gods gedachten: Florence Nightingale, in: Trouw 18 sept.

2010a    De schrik van een ziekbed, in: Speling 62:2, pp. 68-70. 

2009b    The Extra Light Project: de kerk verdwijnt, in: Michsjol 18:2, pp. 28-31.

2009a    Over de helende kracht van de liturgie, in: Eredienstvaardig 25:2, pp. 20-22. 

2005      Kerk, genees uzelf! in: Ouderlingenblad 82:947, pp. 13-16.

2004      Israël stalken, in: Woord en Dienst 53:3, pp. 14-15.

2003     ‘Leven alsof God niet bestaat,’ in: Woord en Dienst 52:19, pp. 16-17.

2001      De ondraaglijke saaiheid van de theologie, in: Woord en Dienst 50:2, pp. 8-9.

2000      De Pinksterdepressie van de kerk, in: Woord en Dienst 49:12, pp. 8-9.

1999b    Het centrum van de kerk ligt niet in Utrecht, in: Woord en Dienst 48:24, p. 14.

1999a    De theoloog als ‘soul-friend, in: Woord en Dienst 48:13, pp. 7-8.

1997e    Gemeente, vandaag geen preek, in: Woord en Dienst 46:20, pp. 3-4.

1997d    Kerkelijk imago: de geur van een illusie, in: Woord en Dienst 46:12, pp. 7-8.

1997c    Het pentecostalisme: spiritualiteit van de toekomst? in: Schrift 170, pp. 55-58.

1997b    Ik kan niet meer werven, in: Woord en Dienst 46:8, pp. 3-4. 

1996c    Heilzaam Iona, in: Woord en Dienst 45:19, pp. 9-10. 

1996b    We waren Gods uitverkorenen, in: Woord en Dienst 45:12, pp. 3-4. 

1996a    Geloof dat je raakt, in: Woord en Dienst 45:3, pp. 9-10.

1995e    Vervangings- verhoudings- of uitbreidingstheologie, in: Woord en Dienst 44:21, p. 13.

1995d    Paulus over de genadegaven, in: Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie 3:7, pp. 26-28.

1995c    Glossolalie: lachen tot God, in: Soteria 12:2, pp. 19-25.

1995b    Zeg, Roodkapje, waar ga je henen? Recensie van een recensie, in: Bulletin voor charismatische theologie 35, pp. 56-61.

1995a    De bijdrage van charismatische stromingen, in: Ouderlingenblad 72:835, pp. 13-17.

1994b    Kinderdoop en kinderzegening, in: Woord en Dienst 43:24, pp. 489-490.

1994a    Leren van de Pinksterbeweging, in: Missonaire Gemeente 14:4, pp. 107-108. 

1991f     De mens als schepper naast God, in: Bulletin voor charismatische theologie 28, pp. 19-29.

1991e     De spiritualiteit van de charismatische beweging, in: Woord en Dienst 40:20, pp. 405-406.

1991d     Quo vadis, evangelische beweging?, in: Idea Bulletin 12:5, pp. 7-11.

1991c     Sjekina-mystiek: van charismatici en chassidiem, in: Bulletin voor charismatische theologie 27, pp. 23-30.

1991b    Het evangelische geweten faalt, in: Voorlopig 23:1, pp. 2- (katern Hervormd Nederland 47:4).

1991a    De leer met het leven verward (reactie op prof. H.S. Versnel), in: Geloof het of niet. Trouw, Amsterdam, p. 14.

1990b     Homofielen en de CWN (namens CWN commissie), in: Bulletin voor charismatische theologie 26, pp. 2-7.

1990a     De charismatische vernieuwing: Antwoord op de secularisatie? (lezing Willibrord Symposium) in: Bulletin voor charismatische theologie 25, pp. 50-58.

1989      Wie is er bang voor de boze wolf? De pastor als 'agent of change', in: Bulletin voor charismatische theologie 23, pp. 11-20.

1988c     Zelfaanvaarding in het pastoraat, in: Soteria  5:2, pp. 1-5.

1988b    Glossolalie: een teken van het nieuwe verbond, in: Woord en Dienst 37:11, pp. 219-220.

1988a     Met de dood in het hart: pastorale hulp bij rouwverwerking, in: Bulletin voor charismatische theologie 21, pp. 18-27.

1987d    Tussen chronos en kairos: de weg van contemplatie, in: Parakleet 7:23, pp. 33-37.

1987c     De relatie tussen de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing (met C. van der Laan), in: Bulletin voor charismatische theologie 20, pp. 7-14.

1987b     Lofprijzing als charismatische levensstijl, in: Reveil 170 (mei) pp. 9-12.

1987a     Een charismatische kijk op conflicten, in: Bulletin voor charismatische theologie 19, pp. 10-21.

1986b    Een pneumatologische kijk op het ambt, in: Parakleet 6:20, pp. 7-11.

1986a    Charisma en kruis: conflictbeheersing in het pastoraat, in: Bulletin voor charismatische theologie 17, pp. 37-43.

1985      De pastor als gewonde genezer, in: Bulletin voor charismatische theologie 16, pp. 1-24. 

1984      De gelijkwaardigheid van de vrouw: vragen rond de bijbelse positie van vrouwen, in: Parakleet 4:15, pp. 24-31.