Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
wetenschappelijk
vakpublicaties
boekbesprekingen
overig
contact

BOEKBESPREKINGEN

 
 
ARTIKELEN: 

 

2009     De auteurs plassen geen cappucino (E. Borgman, Wortelen in vaste grond, Zoetermeer 2009; J. Douma, Geworteld leven, Kampen 2009; Kluun, God is gek, Kampen 2009), in: dagblad Trouw 22 nov.

2002     Integratie van de spirituele dimensie in de psychotherapeutische praktijk (A. Schreurs, Psychotherapie en spiritualiteit,  Assen 2001), in: Voorgrond 13:50, pp. 39-44.    

1993    Geloof en ervaring van Wesley tot het Pentecostalisme (J.W. Maris, Geloof en ervaring, Leiden 1992), in: Soteria 10:2, pp. 46-49.

1989    Acht boeken over het werk van de Heilige Geest (D.W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism, Metuchen & London 1987; J.L. Gresham, Jr., Charles G. Finney's Doctrine of the Baptism of the Holy Spirit, Peabody 1987; C. van der Laan, De Spade Regen, Kampen 1989; H.M. Ervin, Spirit Baptism, Peabody 1987; R. Stronstadt, The Charismatic Theology of St. Luke, Peabody 1984; S.S. Schatzmann, A Pauline Theology of Charismata, Peabody 1987; M.G. Gilbert and R.T. Brock (eds.), The Holy Spirit & Counseling, Peabody 1985; H.I. Lederle, Treasures Old and New, Peabody 1988), in: Bulletin voor charismatische theologie 24, pp. 39‑52.

1985     De Godservaring: waar Rome en Genève elkaar ontmoeten (D.L. Gelpi, Experiencing God, New York 1978 en J.E. Loder, The Transforming Moment, San Fransisco 1981), in: Bulletin voor charismatische theologie 15, pp. 24-40.

 

 

 

BEKNOPTE RECENSIES:

 

 2015b     H. Schumacher, God wat ben je veranderd, verleidelijke doorkijkjes op geloven. Heeswijk, 2014, in: Tijdschrift voor geestelijk leven 71:4, pp. 105-106.

2015a    G. van den Brink, C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, een inleiding. Zoetermeer 2012, in: Tijdschrift voor geestelijk leven 71:1, pp. 125-126.

2014     C. Philipse, Jij zingt in mij jouw naam, mystiek dagboek .Leeuwarden 2013, in: Tijdschrift voor geestelijk leven 70:4, pp. 99-100.

2007     M. Brinkman, De niet-westerse Jezus, Zoetermeer 2007, in: Bijdragen 68:4, pp. 497-498.

2006b    J.D. Crossan, J. Reed, In Search of Paul, London 2005, in: Bijdragen 67:4, p. 464.

2006a    G. Heitink, Biografie van de dominee, Kampen 2001, in: Bijdragen 67:3, p. 357.

2004      R. Shaull, W. Cesar: Pentecostalism and the Future of the Christian churches, Grand Rapids/ Cambridge 2002, in: Bijdragen 65:1, p. 122.   

2002      A. Schreurs, Psychotherapie en spiritualiteit, Assen 2001, in: Bijdragen 63:2, pp. 236-237. 

2001      A. Campbell, The Elders, Edinburgh 1994; J. Hick, The Fifth dimension, Oxford 1999; A.-M. Rizzuto, Why Did Freud Reject God? New Haven/London 1998, in: Bijdragen 62:4, pp. 478, 484.

2000      Th. Lane, A Priesthood in Tune, Dublin 1993; T.F. Torrance, Royal Priesthood, Edinburgh 1993, in: Bijdragen 61:3, pp. 350-351.

1998       H. Cox, Fire From Heaven, Reading etc. 1995, in: Bijdragen 59:4, pp. 481-482.1990; J. Hick, An Interpretation of Religion, London 1989; A. Thomson, Tradition and Authority in Science and Theology, Edinburgh 1987; T.J. Gorringe, Discerning Spirit, London/ Philadelphia 1990; J. Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought, London/Philadelphia, 1990, in: Bijdragen 56:4, pp. 460, 466, 467, 468-469.

1995      R.J. Coggins, J.L. Houlden (eds.), A Dictionary of Biblical Interpretation, London/Philadelphia. 

1994      A.J. Hultgren, Christ and His Benefits, Philadelphia 1987; U. Birnstein, Neuer Geist in alter Kirche?, Stuttgart 1987, in: Bijdragen 55:1, pp. 85, 100-101. 

1992b    G. ter Haar, Spirit of Africa, London 1992; K. Dijk, De invloed van God, Kampen 1992, in: Soteria 9:4, 53-55.

1992a    J. Comblin, The Holy Spirit and Liberation, Wellwood/ Maryknoll 1989; S.M. Burgess and G.B. McGee (eds.),  Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand Rapids 1988, in: Bijdragen 53:4, pp. 450, 456.                                  

1991c    J. Verburg, Wat wil dit alles zeggen?, Kampen 1990; P. Schelling, Paranormale verschijnselen, Kampen 1991; J. Hendriks, Een vitale en aantrekkelijke gemeente, Kampen 1990, in: Bulletin voor charismatische theologie 28, pp. 53-58.

1991b    G. Theissen, Biblical Faith, Philadelphia 1985; J.L. Houlden, Connections, London 1986; J. Moltmann, God in Creation, London 1985; H.P. Nebelsick, Circles of God,Edinburgh 1985; I. Paul, Science and Theology in Einstein's Perspective, Edinburgh 1986; B. McGinn and J. Meyendorff (eds.), Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century, London 1986; A.V. Campbell (ed.), A Dictionary of Pastoral Care, London 1987, in: Bijdragen 52:3, pp. 328, 339-340, 342-343; 52:4, 451-452.

1991a    J. Klink, Het onbekende venster, Baarn 1989; K. McDonnell (ed.), Open the Windows, South Bend 1989; Pontifical Council for Promoting Christian Unity and Some Classical Pentecostal Leaders, "Perspectives on Koinonia", Rome 1989, in: Bulletin voor charismatische theologie 27, pp. 41-46.

1990d    A. van de Beek, De adem van God, Nijkerk 1987; J. Reiling, "Aangaande de geestelijke gaven", Franeker 1988; The Ecumenical Review 41 (July 1989), in: Bulletin voor charismatische theologie 26, pp. 52-64.

1990c    S. Heine, Women and Early Christianity, London 1987; L. Newbigin, Foolishness to the Greeks, London 1986; L.S. Cahill, Between the Sexes, Philadelphia 1985; in: Bijdragen 51:2, pp. 205-206, 210, 215-216.

1990b    F. Kuntner, J. Stimpfle und O. Wüsst, Erneuerung aus dem Geist Gottes, Mainz 1987, in: Vuur 34:5, p. 16.

1990a    G. Toes, Vragen maakt vrij, Den Haag 1987, in: Vuur 34:4, p. 7.

1989       P. Hodgson and R. King (eds.), Readings in Christian Theology, London 1985; W.M. Thompson, The Jesus Debate, New York 1985; H.N. Malony and A.A. Lovekin, Glossolalia, New York 1985; in: Bijdragen 50:1, p. 98, 98-99, 103-104.

1988b     E. Franck, Revelation Taught, Malmö 1985, in: EPTA Bulletin 7:4, pp. 146-147.

1988a     J. Polkinghorne, One World, London 1986, in: Bijdragen 49:2, pp. 216.

1987b     C. den Boer, W.J. Bouw, Het werk van de Heilige Geest en de gemeente, Amersfoort 1986, in: Vuur (okt./nov.) p. 8.

1987a     G. Theissen, The Miracle Stories of the Early Christian Tradition, Philadelphia 1983; W. Elwell (ed.), Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids 1985; J.G. Davies (ed.), A New Dictionary of Liturgy & Worship, London 1986; W.E. Mills, Speaking in Tongues, Grand Rapids 1986; T.F. Torrance, Reality and Scientific Theology, Edinburgh 1985; in: Bijdragen 48:1, pp. 77-78; 48:2, 222, 225; 48:3, 348-349, 351-352.

1985      D.W. Hardy and D.F. Ford, Jubilate, London 1984, in: Bulletin voor charismatische theologie 16, pp. 34-38.

1984b     L. Neve, The Spirit of God in the Old Testament, Tokyo 1972, in: EPTA Bulletin 3:2, pp. 51-55. 

1984a    G. Wainwright, Doxology, New York 1980, in: Bulletin voor charismatische theologie 13, pp. 54-58.

 

2015    G. van den Brink, C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Zoetermeer 2012, in: Tijdschrift voor geestelijk leven 71:1