Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
contact

LEVENSLOOP

English

 

Geboren in 1950 (Kruiningen), werd ik vanaf 1970 actief in de pinksterbeweging.

 

In 1977 trouwde ik met Marianne Vonkeman. We hebben twee dochters en vier kleinkinderen.

 

Vanaf 1979 werd ik in Californië  predikant van de Assemblies of God en actief in de interkerkelijke charismatische beweging, later ook in Nederland.

 

Na een bijscholing aan de Universiteit Utrecht, volgde in 1989 het hervormd predikantschap in Gendt en vanaf 1993 in Vlaardingen (PKN). Van 2009-2016 werkte ik als geestelijk verzorger in Haarlem.

 

In 1999 studeerde ik als gestalttherapeut af aan het instituut Multidimens en verkreeg het European Certificate for Psychotherapy (ECP). Tien jaar lang had ik een psychotherapeutische praktijk. Vandaag is dit een PRAKTIJK VOOR SUPERVISIE EN BEGELEIDING

kletsen tegen een crucifix

geschikt als geschenkboek, met kunstafbeeldingen,

Met Sasa Karalic en 50 theologen en kunstenaars lieten we een Amsterdamse kerk in rook opgaan.

 

 

ACADEMISCH WERK

Mijn B.A. in theology behaalde ik aan het Continental Bible College in Brussel en mijn M.A. en Ph.D. (1983) aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena, Californië. Voor mijn proefschrift deed ik onder meer  onderzoek aan de Claremont Graduate School. Bij mijn promotie was prof. H. Berkhof uit Leiden de external examiner.

 

Ik doceerde aan het Fuller Seminary en  presenteerde papers aan de University of Birmingham, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Mijn artikelen verschenen in binnen- en buitenlandse tijdschriften, inclusief enkele over psychotherapie. In samenwerking met prof. Jan Veenhof kwam de bijzondere leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing tot stand (VU).

 

Mijn internationaal bekendste boek behandelt de spiritualiteit van het Pentecostalisme: Het spel van Woord en Geest, vertaald als Word and Spirit at Play. Over de achtergrond en ontvangst, zie hier.

 

LIDMAATSCHAPPEN

Ik ben voormalig bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap en van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. 

 

Huidige lidmaatschappen zijn onder meer: de American Academy of Religion (AAR); de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP); de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ); de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (kamer van supervisoren) (NVAGT); de European Association for Psychotherapy (EAP) en het Katholiek Studiecentrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (KSGV).

 

Een veel geciteerd boek over de spiritualiteit van de pinkster- en charismatische beweging.
klik op het omslag voor meer