Praktijk voor coaching en supervisie

Letting people flourish

Geboren in Kruiningen (1950) en buitenkerkelijk opgegroeid, werd ik vanaf 1970 actief in de pinksterbeweging. 

In 1977 trouwde ik met Marianne Vonkeman. We hebben twee dochters en vier kleinkinderen. 

Vanaf 1979 werd ik in Los Angeles predikant van de Assemblies of God en werkzaam in de interkerkelijke charismatische beweging, later ook in Nederland. 

Na een bijscholing aan de Universiteit Utrecht, volgde in 1989 het hervormd predikantschap in Gendt en vanaf 1993 in Vlaardingen (PKN). Van 2009-2016 werkte ik als geestelijk verzorger in Haarlem. 

In 1999 studeerde ik als gestalttherapeut af aan het instituut Multidimens met een scriptie over Buber en Levinas, en verkreeg daarna het European Certificate for Psychotherapy (ECP). Tien jaar lang had ik een psychotherapeutische praktijk. Vandaag richt ik me vooral op coaching en supervisie. Mijn cliënten zijn zowel kerkelijk als buitenkerkelijk.

Ook op mijn pad kwam ziekte. Op Walcheren, waar ik ben opgegroeid, wordt kanker wel 'K' genoemd.      

Samen met Sasa Karalic en vijftig theologen en kunstenaars lieten we in 'The Extra Light Project' een Amsterdamse kerk in rook opgaan.     

ACADEMISCH WERK 

Mijn B.A. in theology behaalde ik aan het Continental Bible College in Brussel en mijn M.A. en Ph.D. (1983) aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena, Californië. Voor mijn proefschrift over ethiek en de heilige Geest werkte ik ook met hoogleraren van de Claremont Graduate School en de University of Aberdeen. Mijn promotor was Colin Brown en Henk Berkhof uit Leiden trad op als external examiner. 

Ik doceerde aan het Fuller Seminary en presenteerde papers aan de University of Birmingham, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Naast allerlei boeken over spiritualiteit, verschenen van mijn hand artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften, zoals Bijdragen, Interpretatie, Kerk en Theologie, Studia Biblica et Theologica, Pneuma, The Expository Times en The Gestalt Journal. In samenwerking met prof. Jan Veenhof, kwam er een bijzondere leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing (VU, Amsterdam).  

Ik was de eerste theoloog die de spiritualiteit van de pinkster- en charismatische bewegingen interpreteerde als een vorm van spel. Ook introduceerde ik de ecologische dimensie in hun theologie. Mijn internationaal gezien bekendste boek heet Het spel van Woord en Geest, vertaald als Word and Spirit at Play. De laatste decennia laat ik me vooral inspireren door de mystieke traditie en de liturgie. 'Oecumenisch protestant' is de term die mij vandaag waarschijnlijk het beste typeert.


Om te beluisteren en zien:

- Lezing voor oud-politici in de abdij van Egmond: 'Mystiek, niet aan beginnen'. Zie hier (na 5:00).  En hier is de tekst.

- Een tv-gesprek met Annemiek Schrijver over mijn boek God zijn vind je hier.

- Beluister hier een podcast over drie soorten van eenzaamheid, het 'vreemdste, wonderlijkste en ondoorgrondelijkste dat ons kan overkomen' (Rilke).   1.