Praktijk voor coaching en supervisie

Letting people flourish

OP DE GRENS  

Elk mens bereikt vroeg of laat de grens van wat wel vertrouwd is, maar niet meer zo inspireert.

Dat geeft onrust en allerlei vragen komen op. Bijvoorbeeld: Moet ik iets anders gaan zoeken? Of kan ik hetzelfde anders gaan doen?

Kan ik mijzelf (en mijn omgeving) nog verrassen?

Op de grens begint een nieuw avontuur. 

Al veertig jaar begeleid ik daarin mensen, eerst als pastor en gestalttherapeut, en vandaag als coach, supervisor en geestelijk begeleider. 

Neem contact op: jjsuurmond@gmail.com   

 

COLUMNS EN LEZINGEN

Vele jaren was ik columnist voor het katern Religie & Filosofie van dagblad TrouwIk werk mee aan het handboek Vindingrijk geloven en was in 2022 gastauteur van het blad Speling. Verder verschijnen mijn columns en artikelen in Herademing, Volzin, het ANBO-PCOB blad en op het platform Nieuwwij.nl. Ook schreef ik voor het Ouderlingenblad en blog ik voor de NBG siteVoor de columns zie onder meer Nieuwwij. Veel columns in Trouw zijn gebundeld en gepubliceerd door uitgeverij Meinema.

In het meinummer van Volzin verscheen mijn essay 'We kunnen niet meer geloven'; in juni publiceert Speling het artikel 'Waar zijn wij thuis?' en in het septembernummer van Herademing/Theologie.nl verschijnt: 'Breaking news: de mystieke doorbraakervaring'. 

Regelmatig geef ik lezingen over onder meer geloofsontwikkeling, ouder worden, kunst, psychotherapie en spiritualiteit en mystiek. Ook ben ik beschikbaar voor een lezing over het door mij vertaalde standaardwerk Mystiek van Evelyn Underhill (zie onder). De mystieke dag in de Xaveriuskerk in Amersfoort is hier na te beleven.


AGENDA  

- Donderdag 2 mei, 20.00 uur: lezing 'Mystiek en poëzie'. Remonstrantse Kerk, Oosterbeek.

- Vrijdag 24 mei, 14.00 uur: 'Het "niet" van het emeritaat', lezing bij het afscheid van hoofd justitiepredikant Jan-Gerd Heetderks. Mattheüskerk, Utrecht.


Verschenen: de tweede druk van mijn vertaling en bewerking van Evelyn Underhills standaardwerk Mystiek. Zie hiemijn speciale column om dit te markeren. Voor meer informatie: Skandalon. Het boek werd gepresenteerd op het symposium 'Moderne Mystiek' in Nijmegen. Uit de recensies:

'Hoog tijd dat deze mystieke klassieker vertaald werd' - Dagblad Trouw

'Een ware schatkamer van mystieke teksten'  - Nieuwwij.nl

'Een mooi leesbare vertaling'- Katholiek Nieuwsblad

'Gedegen overzicht van eeuwen mystieke literatuur... met mooie aanvullingen onderaan de bladzijden van recenter mystici' - Nederlands Dagblad

'Het boek oefende een grote invloed uit op het denken van belangrijke intellectuelen' - EW weekblad

'Een klassiek overzicht... doorleefd werk... fris vertaald' - Benedictijns Tijdschrift

'Diepgravend, talig en onderzoekend' - Biblion

'Niets dan lof voor dit prachtige boek!' - Theologie.nl


 

* Hier is een kleine oefening in contemplatie, genomen uit het boek:


* Waarom het boek essentiële lectuur is voor ieder die persoonlijk of beroepshalve geïnteresseerd is in spiritualiteit, zie hier het artikel van de bekende geestelijk begeleider Carl McColman.