Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
contact

 

 PRAKTIJK VOOR SUPERVISIE EN BEGELEIDING 

 

English

 

SUPERVISIE/ COACHING

 

Werk is belangrijk. Daarin drukken wij onszelf uit, zodat we  tot persoonlijke ontplooiing komen. Maar hoe blijf je bezield en creatief?

 

Supervisie beoogt een proces waarin persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van je werk hand in hand gaan. Dit is vooral van belang voor mensen die met mensen werken: predikanten, geestelijk verzorgers, psychotherapeuten, docenten, curatoren enzovoorts. Ook zij die in de kunstzinnige sector actief zijn kunnen hierbij baat hebben. 

 

Drie dimensies komen aan de orde:

* de context waarin je werkt, zoals een instelling, kerk of praktijk

* je relatie met cliënten/patiënten, gemeenteleden of personeel

* je eigen persoon. 

 

Gewerkt wordt met de gestaltbenadering. Deze is:

* ervaringsgericht: hoe beleef ik mijn werk en wat wil ik veranderen?

* experimenteel: welk nieuw gedrag wil ik exploreren?

* existentieel: hoe sta ik in het leven?

 

Zoals je overkomt bij een supervisor of personal coach, zo zal dit ook gebeuren op je werk. In supervisie kunnen de vaste patronen in je denken en handelen worden geïdentificeerd en de dieperliggende motieven blootgelegd, die (onbewust) sturend zijn. Dit kan leiden tot een frisse blik en nieuwe inspiratie en motivatie. Supervisie kan spanningen verminderen, lusteloosheid verhelpen en een burnout voorkomen.

 

Groepssupervisie behoort tot de mogelijkheden, onder meer volgens de Balint methode.

 

 

HOE BEGIN JE?

 

In een intake gesprek komen je vragen en leerwensen aan de orde. Daarna kan besloten worden om een supervisietraject aan te gaan.

De frequentie van de sessies is afhankelijk van behoefte of de eisen van je beroepsvereniging of opleiding, en kan variëren van eenmaal in de maand tot jaarlijks. Predikanten kunnen de vrije ruimte van hun Permanente Educatie gebruiken (10 sessies).

 

Het tarief voor een sessie van 55 minuten is 80 euro.

Omdat supervisie de kwaliteit en doelmatigheid van je werk bevordert, worden de kosten gewoonlijk (deels) vergoed door de werkgever. Het niet vergoede bedrag is belastingaftrekbaar.

 

Voor groepssupervisie geldt een tarief van 80 euro per uur, gedeeld door het aantal deelnemers.

 

English spoken.

 

 

 

GEESTELIJKE BEGELEIDING

 

Soms worstelen mensen met vragen over de zin of richting van hun leven, over bidden, de relatie tot God, de relatie met anderen, of ervaren dorre tijden in hun geloofsleven. Je beseft dat deze vragen niet vrijblijvend zijn.

Geestelijke begeleiding kan dan - vanuit kennis over en ervaring met het spirituele veranderingsproces - gerichte ondersteuning geven.

 

Het tarief voor een sessie van 55 minuten is 80 euro.

 

Jean-Jacques Suurmond is als supervisor geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Theorie (NVAGT), de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV) en de Raad voor Klinische Pastorale Vorming & Pastorale Supervisie (Raad KPV & PS). Ook staat hij op de verwijslijst van het Bureau Begeleiding Predikanten en Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij is houder van het European Certificate for Psychotherapy, uitgegeven door de EAP te Wenen.

 

KvK-nummer 51927942.

AGB-code 9459022