Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
contact

 

 

 

 

 

OP DE GRENS  

English

 

 

 

Dr. Jean-Jacques Suurmond is

als theoloog geboeid

door de grens waar God en mens

elkaar raken. In zijn lezingen,

gastdocentschappen en columns in

het dagblad Trouw

wil hij nieuwe impulsen geven

aan het denken over religie en geloof.  

 

 

Als supervisor verkent hij de grens 

tussen persoon en werk.

 

 

Als pastor zoekt hij de grens op

tussen de mens en God. Naast

geestelijke begeleiding is ook

personal coaching mogelijk. 

 

 

 

 

  

 

Praktijk voor Supervisie

 

 

Hoogmoed is vergeten dat je God bent. Spelend met de geloofsbelijdenis, is dit boek een meanderend relaas van een spiritituele reis. Met autobiografische verhalen en reflecties op het leven. Een rivier die van Moeder Teresa naar Joost Zwagerman voert en van kunst naar dementie, om vroeg of laat op te gaan in de eindeloze zee. Op izijn eigen unieke wijze zet Jean-Jacques Suurmond de vaste ideeën over het geloof en leven op zijn kop.

 

 PAS VERSCHENEN, bestel
 
'Dit boek is als een sprankelende, originele en diepzinnige
reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte 
die ik meer en meer zoek - of die mij zoekt.'
Claartje Kruijff, predikant en Theoloog des Vaderlands.
 
'God diep, heel diep in de menselijke ervaring planten,
laat dat maar aan Suurmond over' 
Dagblad Trouw (****)
 
'verbluffend literair talent... een magistraal werk'
Benedictijns Tijdschrift
 
 
 
  
 

Hij droeg een essay bij aan de bundel De succesvolle mislukking van Europa (red. Frits Bolkestein, Leiden University Press). Ook schrijft hij columns voor het nieuwe blad van de KBO-PCOB en voor het platform Nieuwwij.

 

Pas verscheen bij uitgeverij Meinema het boek God zijn: een oefening in bescheidenheid.

  

Met kunstenaar Sasa Karalic liet hij een kerk in rook opgaan, zie INSTALLATIE.

 

 

 

LEZINGEN e.d.:  

 

Dinsdag 28 nov. 15.00 uur: Voltooid of voldragen leven? PKN Oosterkerk, Sneek.

Vrijdag 8 dec. 15.00 uur: God zijn, een oefening in bescheidenheid. Kerkelijke popupwinkel, Assen.

 

 

Meest recente tv-gesprek, met Annemiek Schrijver: zie hier.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Jean-Jacques Suurmond Praktijk voor supervisie

Promoot jouw pagina ook